Auto karta Beograda

Dobrodošli na KartaBeograda.com. Ovde možete naći detaljnu kartu Beograda sa svim ulicama i putevima. Ispod ovoga teksta se nalazi karta a kako je koristiti možete pročitati sa desne strane.

Pribavite uputstva

Beograd je glavni i najveći grad Srbije. Grad leži na ušću Save i Dunava, na prostoru Panonske nizije i balkana. Sa stanovništvom od 1.200.000 ljudi, te 1.600.000 ljudi sa bližom okolinom čini Beograd jedan od najvećih gradova u jugoistočnoj Evropi. Glavni je grad Srbije od 1403. godine.

Geografija
Beograd se nalazi u severnom delu Središnje Srbije na ušću Save u Dunav. Vojvodina ga okružuje sa tri strane. Staro kameno utvrđenje na samom utoku zove se Kalemegdan. Središte Beograda nalazi se na desnoj obali Dunava, as leve strane počinje Banatska ravnica sa slabo naseljenim predgrađima. Između dvaju reka Dunava i Save nalazi se novi dio grada – Novi Beograd, a uzvodno je Zemun.

Klima
Zimi duva košava, vrlo ladan vetar, temperature retko prelaze 0 stepeni. S druge strane, leta su vrlo topla, a stepeni vazduha prelaze vrednosti od 35 stepeni.

Stanovništvo
Prema popisu iz 2002., Srba je 1.417.187, Jugoslovena 22.161, Crnogoraca 21.190, Roma 19.191, Hrvata 10.381, Makedonaca 8.372, te Muslimana (u smislu nacionalnosti) 4617. Goranaca je 3340, Slovaka 2199, Slovenaca 2084, Mađara 2080. 29.312 je neizjašnjenih, a nepoznata je nacionalnost za 20.869 osoba.

Procenjuje se da između 10 i 20.000 Kineza živi u Beogradu. U Beograd su se počeli doseljavati početkom 1990-ih. Blok 70 u Novom Beogradu je lokalno znan kao Kineska četvrt.

Vremenska prognoza za Beograd.