Karta Novi Beograd

Pribavite uputstva

Na levoj obali Save na površini od 4074 hektra smestila se jedna od sedamnaest gradskih opština Beograda. Na ovoj površini živi čak 236.000 stanovnika Beograda. Ova opština nastala je prema urbanističkom planu kojim se planiralo da proširi Beograd. Iako je ovaj urbanistički plan osmišljen još 1923. godine, njegovo ostvarenje dočekano je tek 1948. godine nakon kraja Drugog svetskog rata. Teško je poverovati da je do tada područje novog Beograda bila močvara za čiji je današnji izgled zaslužan pesak Malog ratnog ostrva koji su prenosili do ove močvare da bi ju zatrpali.

Ovaj deo Beograda koji se naziva Novi Beograd, sa „Starim“ Beogradom spojen je sa 6 mostova. Ovih 6 mostova, Brankov most, Gazela, Stari savski most, Stari i Novi železnički most te Ade Ciganlije premošćuju razlike između ravničarskog Novog Beograda i brežuljkastog, starog dela grada.

Vremenska prognoza za Novi Beograd.