Karta Obrenovac

Pribavite uputstva

Samo 30 kilometara udaljena od Beograda, smeštena na tri reke Savi, Kolubari te tamne, nalazi se Obrenovac, jedna od opština grada Beograda. U sastavu ovog glavnog grada Srbije, Obrenovac se kao njegova opština nalazi od 1957. godine. Centar ove opštine, ali i sama opština uzbudljive prošlosti nekada su nosili ime Palež koje su zadobili zbog svoje zlokobne sudbine zbog koje su često u prošlosti bili spaljivani. Nakon poslednjeg spaljivanja centar opštine Obrenovac obnavlja knez Miloš Obrenović 1859. godine te tada njemu u čast ovo naselje, ali i cela opština dobijaju ime Obrenovac. Dan ove beogradske opštine slavi se na 20. decembra, dan kada je ova opština usvojila svoje novo ime.

Na području ove opštine nalaze se čak dve termoelektrane nazvane Nikola Tesla A te Nikola Tesla B. Značaj ovih dveju termoelektrana za celu Srbiju je neupitan zbog toga što one zadovoljavaju više od 60% ukupnih električnih potreba Srbije.

Vremenska prognoza za Obrenovac.